Balanssteen - Rood

De wortel Chakra: IK WIL

Dit zijn de basale behoeften en veiligheid

ROOD staat voor:

  • Passie,
  • Vitaliteit,
  • In aktie komen,
  • Overvloed aantrekken

Is deze chakra niet in balans dan zien we dat men erg doorslaat in materialisme. Ook het niet in aktie komen, luiheid, uitstel gedag, geen helder doel hebben etc..
Ga ROOD dragen als je in aktie wilt komen en door wilt pakken, Je je passie wilt gaan leven. Als je meer geaard moet worden, voor meer energie.

€55,00