• Home
 • Therapie
 • Licht-/kleurentherapie

Licht-/kleurentherapie

Introductie

Licht & Kleurtherapie, een hightech benadering

Hoger wordende personeelslasten, torenhoge investeringen, dure medicatie en toenemende vergrijzing vormen kosten voor de zorg, die op den duur onbetaalbaar zijn. De trend naar meer participatie van de omgeving en familie komt voorzichtig op gang.

Zelfzorg om het huishouden op gang te houden is een praktische zaak en kan door ons allen gedaan worden. Zelfzorg met als doel de gezondheid en vitaliteit te ondersteunen vergt kennis.

Zelfzorg met als doel gezondheidsproblemen op te lossen vergt deskundige begeleiding.
We passen zelfzorg reeds toe in de vorm van supplementen en medicijnen. We laten ons daarbij ook adviseren door deskundigen. Er zijn echter technieken die aanvullende ondersteuning kunnen geven waardoor middelen minder of niet nodig zijn.

Mentale Balans Licht kleurtherapie eEen manier om de gezondheid te ondersteunen is lichttherapie, één van de oudste vormen van geneeskunde. Wetenschappers houden zich zo lang mee bezig als we geschiedenis schrijven.
Onze grote energiebron, het zonlicht, is geneeskrachtig, maar kan ook schadelijk zijn, niet in het minst omdat de mens ingrijpt in het milieu. Het is dus zaak dat we alleen dat deel van het zonlicht gebruiken wat nuttig is. Miljoenen jaren geleden is de mensheid ontstaan uit organismen die vanuit de oceaan het land opzochten. Water laat van het volledige zonnespectrum alleen de 7 spectrale kleuren door, meer kunnen wij niet waarnemen. Met deze 7 kleuren en alle mogelijke combinaties daarvan is veel mogelijk.
Een ziekte of een aandoening, zowel fysiek als psychisch, verstoort het evenwicht van het menselijk organisme. Eeuwen geleden waren het de Chinezen die dat konden vaststellen en de verstoring in evenwicht brachten met acupunctuur. Tegenwoordig stellen we de energetische status van het lichaam vast met moderne meetapparatuur en behandelen we verstoringen met lichttherapie. Dat is natuurlijk, effectief, pijnloos en duurzaam.

“Licht is een non-invasief en bijzonder krachtig medium en vormt de spil van een nieuwe tak van de geneeskunde: energietherapie. Licht vormt het basiscomponent waaruit het leven voorkomt, zich ontwikkelt, evolueert en wordt genezen”.

Dit schreef Dr. Jacob Liberman 25 jaar geleden (!) voor zijn boek “Light, medicine of the future”.

Energietherapie heeft zich zeker ontwikkeld maar is niet echt een “volks” methode geworden. Echter door de snelle technologische ontwikkelingen vindt er nu een integratie plaats tussen het intuïtieve “weten” en de rationele wetenschap.
De mening van wijsgeren en wetenschappers uit het verleden verschillen in de basis niet zo veel met de wetenschappelijke ontdekkingen van nu.
Volgens het paradigma van Einstein, in termen van energetische geneeskunde, wordt het menselijk wezen gezien als “netwerken van complexe energievelden die in verbinding staan met fysieke- en cel systemen”.
Energie en massa, en daarmee licht en materie, zijn gelijkwaardig. Licht blijkt een energietoestand te zijn die trilt in een bepaalde frequentie en in een bepaalde vorm. Deze vorm is het foton als een 'energie-pakketje'. Fotonen kunnen worden ingekapseld en worden zo omgevormd in de vorm van waarneembare deeltjes met massa, die zich gedragen als materie.
Zo wordt het begrijpelijk dat uit licht een stoffelijke schepping kan worden gevormd. Vanuit de mens gezien is materie een verdichte vorm van licht.
De mening, dat het lichaam een verzameling onderdelen is die apart behandeld moeten worden, verliest gelukkig terrein. Ook de reguliere wetenschappers begrijpen dat lichaam en geest een coherent geheel vormen.
Dat geheel wordt in stand gehouden door dezelfde energie als waaruit we zijn ontstaan: de lichtenergie. Dus als we wat mankeren is het logisch dat we licht gebruiken om te genezen.

VRAGEN? NEEM CONTACT OP

Lichttherapie op het lichaam

Steeds meer vormen van lichttherapie betrekken het lichaam om te behandelen en niet alleen de ogen. Het gebruik van blauw licht als behandeling voor geelzucht na de geboorte is een gevestigde medische procedure.
Een recente studie vermeldt dat enkel het beschijnen van gekleurd licht op de achterkant van de knieën voldoende was om bij de proefpersonen de timing van de interne biologische klok te veranderen. Dit bevestigt dat de effecten van fel licht bij SAD zoals hierboven beschreven, niet uitsluitend via de ogen binnenkomt.
Vooral de laatste tijd zijn er kleurenlicht professionals die met gekleurd licht op acupunctuurpunten werken in een hedendaagse versie van de traditionele Chinese geneeskunde.
Spirituele behandelaars gebruiken onder meer kleurtechnieken op de Chakra’s, zoals beschreven in de Ayurveda.

De invloed van kleurlicht

Waarom zouden we licht toepassen?

Mentale Balans Licht kleurtherapie cWe vergelijken licht met onze voeding. Bij ondervoeding en gebrek aan voedingstoffen kunnen we het tekort onder andere opvangen met voedingssupplementen.
Kunstmatig licht is ook licht, maar TL buizen, halogeenlampen en openbare verlichting geven ons maar een deel van het spectrum. En als we naar buiten gaan, zetten we een zonnebril op en smeren we ons in met beschermende lotions.
In ons moderne, drukke leven hebben we een gebrek aan licht. We kunnen dat gericht opvangen op met licht van de juiste kleur.
Samen, voeding en licht is heel belangrijk; licht en kleur fungeren als katalysatoren voor het absorberen en benutten van voedingsstoffen in ons lichaam.
Nog een aspect waarom wij niet zonder licht kunnen; we gebruiken per dag in gewicht ongeveer 4 maal zoveel zuurstof dan voeding! Zuurstof wordt gevormd door fotosynthese door planten. Licht wordt dus omzet in zuurstof. Zuurstof, we kunnen geen minuut zonder!

MAAK EEN AFSPRAAK


De invloed van kleurlicht

Duizenden jaren lang heeft de mens ervaren dat kleuren onze fysieke en emotionele gezondheid drastisch beïnvloeden. Ieder orgaan heeft zijn eigen resonantiefrequentie, een eigentrilling, die reageert op een bepaalde kleur. De energie van die organen kunnen we daarmee beïnvloeden. Daarom is kleurentherapie zo effectief. De kleur oefent direct invloed uit op onze stemmingen en lichamelijke gezondheid!
Ziekte en pijn in het lichaam kunnen tekenen zijn van disharmonie tussen lichaam en geest. Licht en kleur hebben de unieke capaciteit om de verbinding tussen het lichaam en geest te herstellen. De werking van licht en kleur is direct van invloed op ons welzijn.
Heden ten dage wordt licht en kleur toegepast in oogheelkunde, tandheelkunde, voor blessurebehandeling, wondheling, depressie en hoge bloeddruk. Allemaal reguliere toepassingen. We hoeven dus niet te bewijzen dat lichttherapie werkt!
Ook buiten de gezondheidsmarkt is licht geen onbekende. De Engelse en Duitse voetbalteams maken gebruik van kleurenlicht om verwondingen te genezen.
Op het gebied van de psyche wordt lichttherapie gebruikt bij autisme, dyslexie, Aspergersyndroom, enz. De subtiele energie van licht helpt bij het optimaliseren van psychotherapie en neurologische revalidatie.

Fysieke beïnvloeding met kleurlicht

Onderzoek toont aan dat neurotransmitters in het oog zelfs gegevens over licht aan de hersenen doorgeven aan blinden. Ons lichaam absorbeert kleur.
Wanneer kleur wordt overgedragen via het menselijk oog, geven de hersenen hormonen vrij van de hypothalamus, die gevolgen hebben voor onze stemming, mentale helderheid en energieniveau. Kleur verandert ook het niveau van de alfa-hersenengolf activiteit, wat een maat van menselijke alertheid is.
Dr. Rikard Küller, Universiteit van Lund, Zweden heeft aangetoond dat kleur en visuele patronen niet alleen de cortex beïnvloeden, maar tevens het gehele centrale zenuwstelsel.

Vormen van lichttherapie

Zenuwbanen van het oog naar de hersenen gaan niet alleen via de visuele cortex, maar zijn ook verbonden met de hersengebieden die hormonen en emoties beïnvloeden.
Lichttherapie technieken variëren van het meest eenvoudige en traditionele advies van oma: "Ga naar buiten in de zon en de frisse lucht" tot de meest hightech en geavanceerde vormen van licht- psychotherapie.
Deze therapieën kunnen worden ingedeeld naar de vorm van lichtgebruik, van eenvoudige tot geavanceerde technieken:

 • Daglicht
 • Gekleurd licht
 • Pulserende lichttherapie
 • Gekleurd pulserende lichttherapie

Veel van deze vormen van licht worden toegepast op de ogen of ervaren met de ogen. Steeds meer vormen van lichttherapie betrekken andere delen van het lichaam erbij zoals huidzones en acupunctuurpunten.


Daglicht therapie

Mentale Balans Licht kleurtherapie bMensen die dicht bij de natuur leven hebben een grote waardering van de zon, op een wijze die verloren gaat wanneer men geïsoleerd is van de natuur door vele lagen van de technologie. Zelfs zo’n honderd jaar geleden werd de medische waarde van het zonlicht nog hoog gewaardeerd.
Door de ontdekking van antibiotica in het midden van deze eeuw werden de meeste van deze natuurlijke maar tijdrovende geneeswijzen opzij geschoven. Het nemen van een pil is goedkoper en handiger dan een verblijf in een sanatorium.
De moderne herontdekking van lichttherapie deed zich voor in een meer psychologische context. Seasonal Affective Disorder (SAD), ook wel bekend als winterdepressie, werd geïdentificeerd als een licht tekort probleem dat kan worden gecorrigeerd met blootstelling aan fel licht, vooral bij het ontwaken in de ochtend. Van alle vormen van lichttherapie is lichttherapie voor SAD is veruit het meest grondig onderzocht en het meest geaccepteerd door de reguliere geneeskunde.

Zodra de dag gestart, is er ook nog het probleem van onvoldoende en kunstmatige binnenverlichting op de werkplek of klaslokaal. Oplossing is het vervangen van tl verlichting door fullspectrum licht om het zonlicht te emuleren. De mens evolueerde buitenshuis, in zonlicht. Licht wordt via de ogen omgezet in zenuwsignalen. Deze passeren de visuele cortex van de hersenen, waarmee we voorwerpen kunnen zien, de hypothalamus, de pijnappelklier, de hypofyse en het limbisch systeem, waardoor de hormoonhuishouding en emoties worden beïnvloed. Visuele waarneming is niet de enige functie van de ogen; ze zijn ook de openingen waardoor het licht, bijna als een voedingsstof, de hersenen bereikt.

VRAGEN? NEEM CONTACT OP


Gekleurd lichttherapie

Het "voedingsstof" gezichtspunt van licht leidt tot een natuurlijke wijze om de effecten van verschillende kleuren licht, selecties uit de regenboog spectrum van wit licht, te gaan gebruiken.
Het is bekend dat veel optometristen gekleurd licht gebruiken om patiënten te behandelen. In de jaren 1920 en 1930 ontwikkelde dr. Harry Spitler een systeem dat bekend staat als Syntonic optometrie. Dat systeem gebruikt gekleurd licht, direct in de ogen van de patiënt, om een verscheidenheid van fysiologische en emotionele stoornissen te behandelen, tot ver buiten de traditionele grenzen van optometrie.
Het licht komt van een lichtbron uitgerust met een verscheidenheid van gekleurde filters. Het onderliggende principe van deze therapie is de activiteiten van het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel middels kleuren te balanceren. Beoefening hiervan is het meest verspreid in de VS.


Pulserende lichttherapie

Als fel licht en gekleurd licht een dergelijk effect op de hersenen, geest en lichaam kan hebben, is het te verwachten dat knipperlicht zelfs meer effect kan hebben. Knipperlicht trekt zeker de aandacht; neuronen hebben de neiging om alleen het veranderen van prikkels op te merken. Dus knipperlicht kan worden beschouwd als een meer agressieve, intensieve vorm van lichttherapie, voor aandoeningen die dat behoeven.
Een groeiende hoeveelheid onderzoeken heeft de voordelen van deze vorm van lichttherapie, technisch bekend als “photic stimulation” bewezen. De typische behandeltijd is 15 tot 20 minuten per dag.
Bij een ziekenhuisproef in Londen bleek knipperlicht therapie effectiever dan alle eerder gepubliceerde behandelingen voor pre-menstrueel syndroom (PMS). Twee afzonderlijke gepubliceerde studies in de VS hebben significante verbetering aangetoond bij kinderen met leerstoornissen zoals ADHD. Verschillende andere studies hebben goede resultaten aangetoond in de vermindering van chronische pijn.


Gekleurd pulserende lichttherapie

Mentale Balans Licht kleurtherapie a

Een van de meest indrukwekkende technieken is het gebruik van gekleurd knipperend licht als katalysator in het proces van psychotherapie. Hierbij wordt het subtiele emotionele effect van verschillende kleuren gecombineerd met knipperlicht om met die dieptewerking het therapeutisch proces te ontdekken en het verwerken van diep begraven emoties.
Deze procedure is afhankelijk van de vaardigheid van de therapeut; de keuze van de kleur en de flash-frequentie is een interactief proces, waarbij de intuïtie van de therapeut een grote rol speelt.

Onze behandelmethode

Welke kleurentherapie toepassen?

De verschillende vormen van lichttherapie worden in diverse natuurgeneeskundige praktijken toegepast. Veelal beperken de professionals zich tot één methode.
Voor de klant is de keuze van een behandelaar moeilijk en hij weet ook niet van te voren welke techniek voor hem het beste is.

Moderne technieken in natuurgeneeskunde, computers en communicatie zorgden voor een “huwelijk” van al boven genoemde technieken. Niet alleen dat, maar die technieken maken het ook mogelijk dat de behandelingen goedkoper worden, het resultaat beter is, sneller wordt bereikt en de behandelaar professioneler kan werken.

Mentale Balans Licht kleurtherapie dWe gebruiken hiervoor een Tweaklite, een instrument waarbij een behandelaar;

  • alle bovengenoemde technieken kan toepassen,
  • deze technieken kan voorschrijven aan zijn cliënten,
  • de cliënt de behandelingen thuis kan laten uitvoeren,
  • een passief inkomen genereert.

MAAK EEN AFSPRAAK


Klachtgerichte protocollen

De ontwikkelaars van Tweaklite ontwikkelden protocollen die niet alleen bestaan uit solo-kleuren, maar uit sequenties van afwisselende kleuren in zeer specifieke volgordes die een of meerdere bepaalde functies in het lichaam ondersteunen. In tegenstelling tot de naald van de acupuncturist, waarmee energie gericht, gestimuleerd, gekalmeerd, gedeblokkeerd of verspreid of omgebogen (van richting veranderd) kan worden, voorziet “kleurenpunctuur” de cliënt van extra vitale voeding van buitenaf, en heft daarmee (pijnloos!) bestaande energietekorten en -ophopingen op. In die zin functioneren de regulatiecircuits in het lichaam als glasvezelkabels: ze absorberen en transporteren de specifieke kleursequenties razendsnel naar die plaatsen, die die kleuren het hardst nodig hebben om de veelal langdurig bestaande vegetatieve stresstoestanden te doorbreken en te reguleren.

Als een bepaalde klacht bekend is aan de hand van een uitvoerige anamnese en onderzoek, waarbij vaststaat dat er regulier-medisch gezien geen afwijkende pathologie aanwezig is, zoekt men in de database naar een Tweak die daarvoor geschikt is.

Stel de cliënt heeft een hardnekkig hoofdpijnprobleem, dan zijn er twee mogelijkheden. De professional kiest voor een “Tweak” voor het direct bestrijden van de pijn, of hij kiest voor een methode om de achterliggende oorzaken van die hoofdpijn causaal aan te pakken en daardoor de effecten ervan te verminderen. Hij downloadt de Tweak, test deze op de cliënt en na een positieve test, geeft hij de cliënt bijvoorbeeld 15 behandelingen mee op de door de cliënt aangeschafte of gehuurde Tweaklite. Een bijbehorende documentatie geeft aan welke punten (afhankelijk van de lokalisatie van de hoofdpijn) behandeld dienen te worden en in welke volgorde. Daarna keert de cliënt terug voor een update en/of evaluatie, waarna een vervolgbehandeling kan worden ingezet.